O autorze
Joanna Schmidt, ekonomistka, menedżer, ekspert ds. edukacji, lat 37, matka trójki dzieci.

W latach 2001-2007 zdobywałam doświadczenie jako menedżer. Odpowiadałam m.in. za rozwój firmy na rynkach 26 krajów europejskich. Od roku 2008 jestem czynnie związana z rynkiem edukacyjnym. Do 1 października 2015 r. pełniłam funkcję Kanclerza jednej z najstarszych uczelni niepublicznych w Wielkopolsce – Collegium Da Vinci (dawniej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu). Odpowiadałam za rozwój uczelni, współpracę międzynarodową oraz zarządzanie przeszło 600 osobowym zespołem pracowników i współpracowników.

Hobby: narciarstwo alpejskie, bieganie, gra na akordeonie. Z zamiłowaniem kibicuję swoim dzieciom na turniejach tenisowych. W życiu kieruję się sprawdzoną zasadą, że pełne zaangażowanie i uczciwość w działaniu determinują sukces!

Fakty czy emocje?

W zeszłym tygodniu ponad 100 naukowców opublikowało otwarty list od świata nauki do młodych polityków. Pisali w nim o swoim rozczarowaniu "starą polityką", o trwających od ponad ćwierćwiecza jałowych sporach politycznych, które zastępują rzetelną - choć nie pozbawioną różnic - debatę na argumenty, na fakty, na wspólne poszukiwanie rozwiązań. W liście wezwali też nas, młode pokolenie polityków, do podjęcia próby przezwyciężenia tego politycznego klinczu.

To bardzo ważny list, zwłaszcza dla mnie, kolegów i koleżanek z Nowoczesnej oraz całego środowiska. Poniżej pozwalam sobie wkleić odpowiedź, jaką wystosowaliśmy:

Sygnatariusze Listu Otwartego Naukowców do Młodych Polityków

Szanowni Państwo,

bardzo dziękujemy za Państwa list skierowany do polityków młodego pokolenia. Dotyczy on kluczowego także dla nas pytania: jak sprawić, by polityka była inna – bardziej merytoryczna, odpowiedzialna i służąca dobru wspólnemu.

Dobrze czujemy ten dylemat, bo znaleźliśmy się w życiu politycznym niedawno. Nowoczesna jest najmłodszą partią w Sejmie. Wspólnie z politykami naszego pokolenia z innych ugrupowań często rozmawiamy o tym, jak bardzo uwiera nas gorset polityki w starym stylu – skupionej na sporach i kłótniach, bez dialogu i refleksji. Często zastanawiamy się, jak to zmienić.

Polska stoi dziś przed olbrzymimi wyzwaniami. Dotychczasowe motory rozwoju już nie działają. W wielu sferach potrzebne są nowoczesne i sprawiedliwe rozwiązania. Działalność wielu instytucji społecznych trzeba poprawić, a wielu – zmienić. Mamy świadomość złożoności trendów technologicznych i społecznych, które zmieniają nasz świat. Wiemy, że nie można się przed nimi schować.

Mamy też poczucie, że prowadząc mało ambitną, zideologizowaną, oderwaną od faktów i analiz, ciasną politykę, Polacy tracą szanse na większy rozwój, dobrobyt, stabilność i bezpieczeństwo. Tymczasem nasze państwo jest dziś prowadzone przez ludzi ślepych i głuchych – głuchych na argumenty i przykłady, ślepych na fakty i dowody.


Wiele środowisk eksperckich utrzymuje dziś od polityki bezpieczny dystans. Niestety, odcina to polityków od idei, pomysłów i dobrych rozwiązań. Dlatego ucieszył nas Państwa list i propozycja. Świadczy on o tym, że nadchodzi moment, by w obliczu zagrożenia rozwoju i polskiej przyszłości, wznieść się ponad podziały i wspólnie poszukać rozwiązań.

Jako młode pokolenie polityków jesteśmy na to gotowi. Chcemy w polityce więcej pragmatyzmu i dobrych rozwiązań opartych na analizie i badaniach – a mniej działania motywowanego niewiedzą lub ideologią. Więcej dialogu i współpracy, a mniej sporów i kłótni. Więcej odpowiedzialności, a mniej niefrasobliwości. Więcej troski o dobro wspólne, i myślenia w bardziej strategicznym horyzoncie.

Albo nasze pokolenie wprowadzi do polityki nową jakość, albo przegramy wszyscy.

Potrzebujemy dziś nowej diagnozy społecznej, która zanalizuje cywilizacyjne trendy, szanse i zagrożenia. Głębszej refleksji nad rolą państwa i rynku, zmianami w modelu kapitalizmu i demokracji. Najlepszych przykładów rozwiązań instytucjonalnych sprawdzonych w działaniu. I spójnej, mądrej wizji zmian. A także odwagi, a nie konformizmu w myśleniu.

Nowoczesna już prowadzi działania realizujące ten kierunek. Przeprowadzamy regularnie liczne konsultacje tematyczne i społeczne w Sejmie i w regionach. Od roku działa Sieć Ekspercka „Lepsza Polska”, która skupia ponad 3 tys. członków i sympatyków partii w całym kraju i była w łączona w prace programowe. Przewodniczący Nowoczesnej Ryszard Petru rozpoczął także niedawno cykl debat eksperckich w Sejmie. Pierwsza z nich była poświęcona gospodarce, kolejne będą dotyczyć m.in. edukacji, polityki europejskiej i międzynarodowej, ochrony zdrowia i ustroju państwa.

Serdecznie zapraszamy sygnatariuszy listu na spotkanie w Sejmie. Zaprosimy na nie również młodych parlamentarzystów ze wszystkich ugrupowań politycznych, którzy identyfikują się z Państwa apelem, a także działaczy społecznych i politycznych spoza parlamentu. Nową jakość polityki trzeba bowiem budować ponad podziałami, na różnych poziomach, w tym samorządowym i społecznym.

Jesteśmy przekonani, że podczas spotkania wypracujemy formułę pracy „obywatelskiego think – tanku” nad diagnozą i wizją dla Polski, a później – konkretne projekty i praktyczne rozwiązania, z których będą mogły skorzystać wszystkie siły polityczne.

W tym jest nadzieja na Lepszą Polskę.
Trwa ładowanie komentarzy...